Jubilarissen ledenvergadering 6 maart 2012

Op de ledenvergadering die werd gehouden op dinsdag 6 maart 2012 in 't Centrum werden drie leden gehuldigd. Wijnand v.d. Schee voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Arie de Jongste en Jan Gardien werden onderscheiden omdat zij beiden 40 jaar lid zijn van Excelsior. De heren werden, in aanwezigheid van enkele familieleden, door de voorzitter toegesproken waarbij vooral hun trouw en inzet werden geroemd. Vervolgens werd hun een bondsspeld opgeprikt. Na overhandiging van een mooie bos bloemen werd geapplaudisseerd door de aanwezige leden.